logo cube adventure
Doświadczenie wspinaczki w Słowackim Raju.

Sprzęt Ferrata


GDPR Prywatność Cube Adventure


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostosowane do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Operator, odbiorca danych osobowych: IČO: 45 966 371

Pohoda Services s.r.o., Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celu wykonania umowy z Kupującym. Żadne z podanych danych osobowych nie zostaną w inny sposób ujawnione, przekazane osobom trzecim itp., Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej oraz sytuacji związanych z dystrybucją lub płatnością za zamówiony towar (podanie imienia i nazwiska, numeru konta i adresu dostawy) lub specjalne wydarzenia marketingowe.

Lista danych osobowych:

W celu przeprowadzenia transakcji biznesowej (wynajem towaru, przyjęcie reklamacji, wystawienie faktury) musimy znać Twoje imię i nazwisko, adres, numer urodzenia, numer PO, podpis, kontakt telefoniczny i mailowy. Ponadto rejestrujemy u nas Twoje transakcje biznesowe. W przypadku odbioru zamówienia - pożyczenia towaru, przy rozpatrywaniu reklamacji możemy zażądać przedłożenia dokumentu tożsamości (OP lub CP) w celu zapobieżenia uszkodzeniom oraz praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Bez przedłożenia któregokolwiek z tych dokumentów możemy odmówić przyjęcia towaru lub wydania / zwrotu pieniędzy. O tym fakcie zawsze informujemy w regulaminie usługi.

Do czego służą dane?

W celu realizacji transakcji biznesowej (wynajem towaru, przyjęcie reklamacji, wystawienie faktury) musimy się z Tobą skontaktować. Informacje, które zbieramy za Twoją zgodą, służą do oceny Twojej wiarygodności, zdolności kredytowej i morale płatniczego. Na tej podstawie możemy zaoferować Ci inne usługi. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art.6 ust. 1. litera a) RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych co najmniej w jednym określonym celu.

Okres przechowywania danych osobowych:

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z celem ich podania. Dane pozyskane w celu wystawienia faktury przechowujemy przez okres 5 lat, umowy najmu i reklamacje przez okres 2 lat. Po tych okresach dokumenty są niszczone. Osoba, której dane dotyczą, oświadcza niniejszym honorowo, że udzieliła administratorowi wyraźnej i bezwarunkowej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej, w powyższym celu i przez powyższy okres. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych. W przypadku zmiany danych osobowych osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia administratora o zmianie. Osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa osoby, której dane dotyczą, zostały określone w rozdziale 3 RODO. Idzie np. o prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi organowi nadzorczemu. Osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdza, że ​​zapoznała się z powyższymi informacjami i zgadza się z nimi.

Czy mogę usunąć moje dane osobowe?

Tak, masz prawo do usunięcia wszystkich danych o sobie z naszych baz danych. Po prostu wyślij wiadomość e-mail na nasz adres e-mail info@cubeadventure.sk z informacją, że chcesz usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty podczas zakupu. Zostaniesz powiadomiony e-mailem o pomyślnym usunięciu.

Share:
logo cube adventure
Aktywny wypoczynek
w SŁOWACKIM RAJU
Wypożyczalnia Cube Zestawy Ferrata Ferrata dziecieca Ebajky Rowery Kajak Loty widokowe Cennik Rezerwacja
HOTLINE Top